….از علیرضا قزوه

hashemi-.JPG
لطفا بگذارید از نام ها حداد عادل و کروبی باشند
و محسن رضایی و حضرت رفسنجانی
که لطف این شعر به نام های درشت است
هنوز هستند نام هایی
چون وزیر سابق خارج
مرد نخست سیما
دکتر معین قبلی
توکلی بماند شاید در دوره های بعد
به جاسبی بگوید نیاید و خرج خوابگاه کند
مظفرالدین شاه ها بگذار بیایند و رد صلاحیت شوند
برادر شهید باهنر تکان نخورد از جایش
مصاحبه نکند اینقدر
شیخ اورانیوم در سمتش باشد باقی بقای عمر شما
تا چرخ روزگار بچرخد و
اغنیاء غنی سازی شوند
وزارت نفت را بگو آتش بزنند
وزیر لارستان برود
قالی باف بیاید و فورا ستاره هایش را تثبیت کند
که هوای میدان فاطمی آلوده است
وزیر ارشاد عوض شود با شعاعی فعلا
وزیر شهاب یک و سه تا هفت قدم برود و باشد فعلا
و یادم باشد برای وزیر راه و مصرف و استثنایی فکری کنم
برای وزیر مرغ منجمد و شیر و شکر
ایضا برای وزیر مشترک مورد نظر
وزیر کار نمی خواهیم
سرباز ها که هفت خانه را پیاده طی کنند
وزیر می شوند انشاء الله
برای وزیر خارجه یادم باشد با خاتمی صحبت کنم
د فتر ! فوری بنویس !
به خط میخی بر کتیبه ی کوه یزد !
…………
اصلا به من چه که وزیر عوض کنم
وزیرها خودشان تعویض می شوند
پریزیدنت ها خودشان پیر می شوند …
تنها شاعران و حکیمان می مانند !

دیدگاه ها

  1. shaar

    همه اش در این آخری خلاصه شده . . . تنها شاعران و حکیمان می مانند
    و من اضافه می کنم نیکوکاران بیریا

Comments are closed.