اگر زنها بر دنیا حکومت می کردند!

یاهو و گروههای از حدوحصر دررفته اون با چرت و پرتهای روزانه ای که دست بدست تو مایل باکسها می چرخه،هیچ حسنی هم که نداشته باشن این خوبی رو دارن که هر از گاهی نیمچه لبخندی به لبای آدمای نت زده می کاره. اینم یه نمونه اش:

  اگر زنها بر دنیا حکومت می کردند!
 
مردها به پر خوابی معروف می شدند.
زنهای کمتری رژیم می گرفتند، چون استاندارد وزن ایده آل آنها  از ۴۰ کیلو بالا تر می رفت خرید به عنوان یکی از حرکات آیروبیک در نظر گرفته می شد.
 
مردها منشی روسای زن می شدند.
 
دستمزد مردها در ازای هر یک دلاری که زنها بدست می آورند،  ۷۰ سنت بود.
در حالیکه زن مشغول تماشای تلویزیون بود،مرد خانه برایش نوشیدنی وآب میوه می آورد مردها عباراتی چون(( متاسفم ،دوستت دارم، اصلا چاق به نظر  نمی رسی )) را یادمی گرفتند.
 
مردها را بنا به وضع ظاهرشان، و زنها را بر اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار می دادند.
 
مردها از صبح تا شب در این فکر بودند که زنها در چه فکرند!
 
مردها همان قدر که به کار خود اهمیت می دادند، استحکام  روابط خانوادگی و خویشاوندی خود را نیز مهم می شمردند.
 
برنامه خبر ورزشی در تلویزیون بیشتر از یک دقیقه نبود.
 
مردهای چاق دائما نگران اضافه وزن خود بودند.
 
پس از تولد کودک، به مردها شش هفته مرخصی برای مراقبت از  فرزند تعلق می گرفت