اگه عاشقه کسی شدی…

شکسپیر:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره
اگه برگشت که ماله توئه
اگر برنگشت، سم که داری، خودتو بکش!
خوشبین:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره….
نگران نباش، حتماً بر می گرده
شکاک:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره….
اگه برگشت، ازش بپرس چرا
خوشگذران:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
وقتی برگشت، اگه هنوز عاشقش هستی،
دوباره ولش کن بره
دوباره….
برنامه نویس C++
If (you-love (m_she))
m_she.free ()
If (m_she == NULL)
m_she = new CShe;
فعال دفاع از حقوق حیوانات:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن


وکلا:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
بند ۱-a از پاراگراف ۱۳a-1 بند الحاقی دوم از
” ….قانون آزادی ازدواج” به طور صریح می گوید که
بیل گیتس:
: عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه برگشت، من فکر می کنم که می تونیم برای نصب مجددش یه هزینه هایی رو پرداخت کنیم
البته بهش بگو که باید خودشو بهتر کنه
زیست شناس:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
حتما” متحول می شه
آمارشناسان:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه اونم عاشق تو باشه، احتمال بازگشتش زیاده،
اگر عاشق تو نباشه، به هر حال توزیع Weibull و رابطه شما غیر محتمله!
فروشنده:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، “بعدی!”
طرفداران آرنولد:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
“حتماً بر می گرده”
نماینده بیمه:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش برنامه رو نشون بده،
اگه برگشت، ثبت نامش کن،
اگه برنگشت، پی گیرش شو و هیچ وقت بی خیال نشو
فیزیکدان:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه برگشت، این قانون جاذبه است
اگه برنگشت، یا مقدار اصطکاک بیشتر از نیروی جاذبه است، یا زاویه برخورد بین دو جسم در زاویه مناسب تنظیم نشده.
ریاضیدان:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه برگشت که ۱+۱ = ۲ (خیلی ساده اس)
اگه بر نگشت،
Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)
که c مقدار ثابت زمان بی نهایت بازگشته.
مدل امروزی:
اگه عاشقه کسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره…
اگه برگشت، که مال توئه!
اگه برنگشت پیداش کن و بکشش!! یا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غیر قانونیه
If you love someone
WHY IN THE FIRST PLACE SET
HER FREE???
CARELESS IDIOT!!!
اگه عاشقه کسی شدی،
برای چی اصلاً ولش می کنی بره؟؟!! خنگه خدا!

دیدگاه ها

  1. یک نفر

    اگه عاشق کسی شدید بهش بگید
    شاید دلش به حالتون سوخت و اون هم عاشقتون شد
    اگه نه که برید بمیرید که تو این دور زمونه عشق از هوا برای زندگی کردن واجب تره!

  2. یه بنده خدا

    از کجا کپ زدی؟!!! شما که ادعای امانتداری و صداقت دارید، شما که ادعای انسانیت دارید، شما که ادعای مسلمونی دارید، هیچ میدونید این کارتون دزدیه؟ لااقل منبع رو ذکر می کردی

Comments are closed.