!!!بلوغ

می گفت صدایت کلفت تر شده
حتی وقتی می خندی نمی توانم صادیت را با خاطره های قبلی ام تطبیق دهم
می گفت پشت تلفن هم حتی صدایت را نمی شناسم.
اینها را می گفت و می گفت اینها نشان بلوغ است.
می دانست من بیست و پنج سنبله ام … و ده سال است پشت لبم سبز شده و صدایم کلفت….
نمی دانست اما ، قبله چه می کند با فطرت نابالغ آدم .
با روح متلاطم و سرکش …
با تارهای صوتی ام حتی که ندای مردانگی بهشان داده است.
کاش همه آن ندانسته ها را می دانست …
و می دانست که دل را باید گره زد به اقلیم قبله
و فرمود:
عجب تمثیلی است اینکه علی مولود کعبه است … یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن !
یا حسین

دیدگاه ها

  1. طالبی

    خواستم بگویم آن یار به بلوغ جسمانی اشاره داشته و شما به بلوغ عاطفی نظر دادید و بنده بلوغ فکری رو بیشتر میپسندم.
    یا حق

Comments are closed.