بهشت را به بها می دهند!

و فرمود:
دعا میکنم همدیگر را بهشتی کنید.
آمین!

دیدگاه ها

  1. سامی دخت

    همدیگر را بهشتی کنید…
    تنها حس خوب این روزهای تلخ پایان سال برخی خبرهای شیرین است که شادی را می دواند زیر پوست ادم!”
    تنها و تنها و تنها حس ِ شیرین این روزهای تلخ…

Comments are closed.