تلنگر

gomnam.JPG
از واژه تصادف گاهی اوقات شاید بتوان به تلنگر هم تعبیر کرد این هردو،شاید سراغ هر کسی نیاید و پیش آمدنش نیز برای خیلی ها خالی از حکمت نباشد.
یکی از همین تصادفها یا به تعبیر بهتر تلنگریها امروز صبح قسمت من بود :
نمایشگاه عکس شهدای مجهول الهویه؛
مناظری که شاید دیده عقل بین آنها را بغض آلود ، نمایش زجرهای انسانی ویا هزار هزار تصویر عقلانی دیگر،بکند.اما برای من شاید تلنگری بود ظریف در پس روزهای غبار آلود غربت و اشارتی شاید از کسانی که روزگاری در فصلی از کتاب قطور تاریخ ، اسطوره‌های مردی و مردانگی بودند و بودنشان و ایستادنشان و شمع شدنشان عبرت بزرگی مردی بود در روزهای خون و قیام و غیرت و رفتنشان حسرت بزرگ روزگاران….
از نمایشگاه که بیرون می‌آمدم جمله ای از حضرت روح الله در ذهنم نقش بست::
آنانکه مفقود الااثر شدند از اولیای خاص خدای تبارک و تعالی هستند

دیدگاه ها

Comments are closed.