هفته جــــــــنگ

defa2.jpg
۲۵ سال گذشت…
دفاع؛
همچنان باقیست…
یا علی

دیدگاه ها

  1. مركز فرهنگي شهيد آويني

    ***سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی : **** شیطان می خواست که با قدرت سلاح برجهان حکومت یابد ومومنین با گوشت پوست ورگ واستخوان دربرابرش ایستادند . بمب ها و موشک هایش را به جان خریدند ودرفضایی آکنده ازبخارات مرگبار شیمیایی ازاستقلال وشرف و عزت خویش دفاع کردند… و هرگز دربرابر عمل خویش مزدی نخواستند. اما اکنون که علی الظاهر جنگ خاتمه یافته است آیا باید درفراموشکده ها و غفلت کده های اذهان من و تودرهیاهوی شهر گم شوند و.. شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت وزنهاراین غفلتی که من وتو را درخود گرفته است ، ظلمات قیامت است . آنگاه که آسمان انفطار یابد وستارگان پراکنده شوند . آنگاه که دریاها شکافته شوند وانسان ها سرازقبرها بردارند ، خواهند دانست که چه پیش فرستاده اند و چه واپس نهاده اند .**** یاد شهیدان تا ابد در قلبها و ذهنهایمان باقی میماند. بیائید سری به بهشت شهدا بزنیم . بیائید برای فراق یاران ندا سر دهیم که ای شهیدان دست ما را بگیرید ما را هم به وادی نور رهنمون سازید و دعایمان کنید..منتظر قدوم سبز شما و نظراتتان هستیم

Comments are closed.