هیچ کس در زمین باقی نخواهد ماند مگر…

148887_orig.jpg
موضوع جهانی شدن اسلام از موضوعاتی است که قرآن کریم در سوره های مختلفی به آن اشاره کرده است. ازجمله در سوه توبه و سوره صف و همینطور با تفاوت منحصری در سوره فتح هم آمده است که این تکرار خبر از واقعه مهمی می دهد که اهمیت آن موجب این تکرار شده است که همان خبر از جهانی شدن اسلام و عالم گیر گشتن این آیین مقدس می دهد. «هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون
او آن خدایی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز و غالب گرداند؛ هرچند مشرکان راخوشایند نباشد
همان طوری که ملاحظه می شود مفهوم آیه، از پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان خبر می دهد و معنای این سخن آن است که سرانجام اسلام همه کره زمین را فراخواهد گرفت و بر همه جهان پیروز خواهد گشت و پرچم پرافتخار آن بر بلندترین قله های جهان به اهتزاز درخواهد آمد.


شک نیست که درحال حاضر این موضوع تحقق نیافته ولی می دانیم که این وعده خداوند است و از آنجایی که در وعده خداوند تخلف راه ندارد (ان الله لایخلف المیعاد۵) پس این وعده حتمی خداوند تدریجاً در حال تحقق است.
سرعت پیشرفت اسلام در جهان و به رسمیت شناختن این آئین در کشورهای مختلف اروپایی و نفوذ سریع آن در آمریکا و آفریقا و اقبال فزاینده مردم سراسر جهان به این آئین پاک و منطقی. مخصوصاً پس از پیروزی اعجاب برانگیز انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی درایران همگی نشان از آن دارد که اسلام روبه سوی عالم گیر شدن پیش می رود و مؤید این حرف هراس و وحشت زایدالوصفی است که وجود ابرقدرت ها را فراگرفته و با تمام قوا به جنگ با این تفکر پرداخته اند تا جایی که به طور رسمی بودجه ای جداگانه برای تهاجم فرهنگی علیه فرهنگ نورانی اسلام وضع نمودند تا بلکه بتوانند، جلوی حرکت فزاینده و رشد سریع افکار اسلامی را در جهان بگیرند. ولیکن همانطوری که خداوند در قرآن فرموده است. این حرکت های مذبوحانه و تلاش های بی ثمر عقیم خواهد ماند و خداوند نور خودش را کامل خواهد کرد:
یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متمم نوره و لوکره المشرکون
آنها (دشمنان اسلام) می خواهند نور خدا را با دهان خودشان خاموش سازند، ولی خداوند نور خود را کامل می کند هرچند کافران خوش نداشته باشد
اوج تحقق این امر مهم، طبق روایات مختلفی که در منابع اسلامی وارد شده، مخصوصاً روایاتی که در ذیل آیه شریفه موردبحث آمده است به هنگام ظهور حضرت مهدی(عج) خواهد بود و در دولت کریمه اوست که برنامه جهانی شدن اسلام محقق می شود.
چنانچه از امام صادق(ع) در تفسیر آیه فوق چنین آمده است:
به خدا سوگند هنوز محتوای این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق می پذیرد که قائم خروج نماید و به هنگامی که او قیام کند کسی که خدا را انکار نماید در سراسر جهان باقی نخواهد ماند
مرحوم طبرسی در مجمع البیان از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل کرده که فرمود:
بر صفحه زمین هیچ خانه ای باقی نمی ماند نه خانه هایی که از سنگ و گل ساخته شده و نه خیمه های که از کرک و مو بافته اند. مگر اینکه خداوند نام اسلام را در آن وارد می کند
چنانچه از امام علی(ع) در تفسیر آیه موردبحث آمده است:
چنین نیست قسم به آن کسی که جانم در دست اوست حتی باقی نمی ماند قریه ای مگر آنکه در آن هر صبح و شام شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد(ص) داده می شود
در روایت دیگری از حضرتش دراین باره آمده است:
در آخرالزمان و شدت روزگار و جهالت مردم، خداوند مردی را برمی انگیزد که او را با فرشتگانش یاری می کند و یارانش را محافظت می نماید و او را با آیات و معجزات یاری می کند و بر سرتاسر زمین مسلط می گرداند تا همگان خواه ناخواه دربرابر اوتسلیم شوند. زمین را باقسط وعدالت و نور و برهان پر می کند، طول و عرض جهان به تسلط او درمیآید؛ در روی زمین کافری نمی ماند جز اینکه ایمان می آورد و شخص ناشایستی نمی ماند مگر آنکه به صلاح و تقوی می گراید.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان از امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه مورد بحث چنین نقل می کند:
وعده ای که دراین آیه است به هنگام ظهور مهدی از آل محمد(ص) صورت می پذیرد درآن روز هیچ کس در روی زمین نخواهد بود مگر اینکه اقرار به حقانیت محمد(ص) می کند.
و نیز از امام باقر(ع) در این باره چنین آمده است:
قائم از ماست که با ترس و وحشت،نصرت و یاری شده و زمین در خدمتش خواهد بود و گنج ها را بر او ظاهر می کند و حکومتش شرق و غرب زمین را فرا می گیرد و خداوند به وسیله او دین خودش را بر همه ادیان پیروز می کند پس در روی زمین ویرانه ای نمی ماند مگر آنکه آباد می شود و حضرت عیسی بن مریم از آسمان پایین می آید و در نماز به او اقتداء می کند.
و در روایت دیگری از امام باقر(ع) دراین باره چنین آمده است:
قائم(ع) سیصد و نه سال به اندازه توقف اصحاب کهف در غارشان پادشاهی می کند. زمین را پر از عدل و داد می کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده است پس خداوند شرق و غرب زمین را برایش فتح می کند..
جابر انصاری از پیامبر اسلام(ص) درباره فراگیری حکومت حضرت مهدی(ع) چنین نقل می کند:
همانا خداوند متعال بزودی سنت خود را به دست قائم از فرزندان من جاری می کند و شرق و غرب زمین را دراختیار حکومت او قرار می دهد به طوری که باقی نمی ماند از کوه و دشت، حتی بخشی از دشت، که ذولقرنین آن را پیمود مگر آنکه حضرت مهدی(ع) آن را خواهد پیمود و خداوند برای او معادن و گنج های زمین را آشکار می کند و او را به وسیله رعب ووحشت یاری می نماید و زمین به عدل و قسط پرمی کند همچنانکه از ظلم و ستم بر شده است.
ابوبصیر از امام صادق(ع) دراین باره چنین نقل می کند:
ابوبصیر گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: به درستی که از غیبت هایی که بر انبیاء (علیهم السلام) گذشت عیناً و بدون کم و کاست در سرنوشت قائم ما اهل بیت جاری است. ابوبصیر گفت: پس به امام صادق(ع) عرض کردم: ای فرزند رسول خدا(ص)! قائم از شما اهل بیت چه کسی است؟ پس امام صادق(ع) فرمود: ای ابوبصیر، او پنجمین فرزند موسی است. او فرزند خانم کنیزان است، غیبت می کند غیبتی که اهل باطل در وجودش شک می کنند. سپس خداوند عزیز و بلند مرتبه او را آشکار می کند. پس شرق وغرب زمین را به دست او فتح می کند و روح خدا حضرت عیسی بن مریم را نازل می کند و پشت سرش نماز می گذارد و زمین را به نور پروردگارش روشن می کند و مکانی در زمین باقی نمی ماند مگر آنکه خدا را پرستش نمایند و دین تماماً از آن خداوند می شود؛ اگرچه مشرکان را ناخوش آید.
چنانچه شیخ سلمانی بلخی از علمای اهل سنت از کتاب فرائدالسمطین نقل می کند که رسول خدا(ص) فرمود: خلفاء و اوصیای من و حجت های خدا بر مردم پس از من دوازده نفرند؛ اول آنها علی و آخرشان فرزندم مهدی است. عیسی بن مریم نازل می شود و پشت سر مهدی(ع) نماز می خواند و زمین به نور پروردگارش روشن می شود و حکومت مهدی(ع) به مشرق و مغرب می رسد.
قرطبی مفسر معروف اهل تسنن از مقداد بن أسود در این باره چنین نقل می کند:
از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود:
بر روی زمین خانه ای از سنگ یا گل باقی نمی ماند مگر اینکه اسلام درآن وارد می شود.
بنابراین باتوجه آیه شریفه موردبحث و روایات مربوطه برمی آید که در دولت حضرت مهدی(عج) اسلام عالم گیر و حکومتش سراسر عالم را فراخواهد گرفت و ویرانه های روی زمین به آبادانی و پیشرفت مبدل خواهد شد.
منبع