کلاهی که بر سر خاتمی نرفت

124894_orig.jpg
خاتمی دومین رئیس جمهورایرانیست که در طول حیات بیست و چند ساله انقلاب دکترای افتخاری دانشگاه تهران را دریافت می کند.قبل از این هم درست ۸ سال پیش در آخرین روزهای راست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی،دکترای افتخاری این دانشگاه به وی اعطا شد و این شاید بعد از این رسمی شود برای رئیسان جمهور ۸ساله که در آخرین روزهای ریاست جمهوری در کنار خیل گسترده هدایا و تجلیل ها و تودیع نامه ها ،یک دکترای افتخاری را هم به کلکسیون شخصی شان اضافه کنند.
مراسم دیروز نکات جالبی در خود داشت،که بداهه گوئی و مطایبه خاتمی آنها را ماهرانه هدف گرفت.خاتمی از دانشگاهیان تشکر کرد از اینرو که به گرفتن عبا و اهدای شال و شنل،اکتفا کردند و دیگر کلاهی بر سرش نگذاردند؛و شکر کرد که تا چند ماه دیگر می تواند یکی از کلاه هائی که بر سرش رفته از سر بدر کند؛و تعجب کرد از جماعتی که به رقابت بدست آوردن این کلاه ،صفی طویل براه انداخته اند،که این کلاه بر سر کدامشان برود…


شاید هیچوقت خاطره اولین مشارکت و حضور سیاسی ام در عرصه سرنوشت کشوررا از یاد نبرم.مشارکتی که بعدها، رهبر معظم انقلاب، از آن بعنوان جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها ؛تعبیرکردند.
رقیبان کلاه ریاست جمهوری ۷۶ شاید خیلی نبودند ،ولی این کلاه نابکار ماراتن نفس گیری را براه انداخت که برنده آن ادیب فاضلی بود که آنروزها او را سید خندان می خواندند؛و اینگونه بود که کلاه انتخاب ۷۶ بسر خاتمی گزارده شد. روزها گذشت و ماهها سپری گشت و من در عجبم که چه جذابیتی در کلاه بود که سید خندان ما را به سید گریان استاده چو شمع بدل کرد و سید گریان یکبار دیگر رئیس جمهور شد و عجیبتر اینکه کلاهی که سال ۷۶ بسر خاتمی رفت او را تا سالها متوجه خود نساخت و این دکترای افتخاری دانشگاه تهران بود که رئیس جمهور را متوجه کلاه گشادی کرد که هشت سال بر سرش بوده…
این شاید فلسفه اعطای این دکتراهای افتخاری متوالی است…
یا علی

دیدگاه ها

 1. sajjad

  man hamisha goftamo migam
  harkas donbale danestan bashe ya bekhad bafahme mifahme harki ham nakhad harchi aye va dalil biyare namifahme
  khodash mikhste hala bafahme onam az in noesh
  jaleb bod
  movafaghbasi

Comments are closed.