کمندست آنچه وی دارد ….

آنقدر به رحم و رحمتت با منِ … تا کرده ای که بگویمت:
تو را نادیدن ما غم نباشد!
و دلم هوای جرعه ی اول جاریِ « جمعه » می کند که صفت حمدِ توست؛
یُسَبِّحُ لِلِّهِ ما فِی السِموات وَ ما الاَرض اَلمَلِکِ القُدَّوس العَزیز الحَکیم …

دیدگاه ها

  1. قرار شبانه

    تا کسی رخ ننماید نبر دل ز کسی :: دلبر ما دل ما برد و به ما زخ ننمود
    و اینکه زآن زلف خوشت جانا یک سلسله کن …
    با اینکه یک بار گفته بودیم که چقدر اینجا را دوست می داریم، یک بار دیگر هم می گوییم..!

Comments are closed.