یاس ربیع

rasool.jpg
ومحمد آمد
و کور سوی آتش آتشکده آتشپرستان خاموش شد؛
و ایوان ظلم به چارده کنگره اش به قهقرا رفت؛
ودریای شور بختی اولاد بنی آدم خشکید؛
و نوری در ظلمت عرب جاهلی درخشیدن گرفت؛
و دخترکان مغضوب جاهلیت نوری از امید زندگانی در افق امیدشان رست؛
و او بود که شراب طهوراقرا را در کام بشریت تشنه ریخت
و از جام جاری کوثر او بود که صادقش، کریمانه معالم دین الهی را نشر داد و ما را به غایت کمال ، جعفری ساخت.
هفدهم ربیع الاول ؛ سالروز طلوع دو نور نیر و کوکب دری؛ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و صادق آل نبی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تهنیت