یه لینک جالب

از وبلاگ فریاد نهان
راستش یه جایی خوندم که امام زمان به اقای X ای که هر هفته می دیدنشون می فرماین که اگه یه هفته نیام یشت چی میشه. اون شخص گفتن که میمیرم. بعد امام عصر بهشون فرمودن که والله که به خاطر همین میام. اولش نفهمیدم یعنی فهمیدما ولی سرسری رد شدم. بعدها که یه روزی از خدا امامم رو می خواستم (الکی و ورد زبونی) یه دفعه اون جملات یادم افتاد خیلی شرمنده شدم. دیدم که خداییش العجل گفتنم هم الکیه فقط شده ورد زبونم وگر نه هر چی فکر میکنم می بینم نیازی هم تو خودم حس نمی کنم که هیچ شایدم اگه یه روزی بخواد بیاد از خدا بخوام ظهورش رو عقب بندازه. اخه خداییش اکماده بودن یشکشمون کلی هم….