یادگاران

جبهه دانشگاهیست که با قلم گلوله وبا رنگ خون و در سرزمین کربلا نقش بسته است؛ مکانیست مقدس ، مکان بریدگی از تمام وابستگیهای دنیا . تنها وابستگی و عشق خداست… محل امتحان ما انسانهای خطاکار توسط خداوند متعال و چه نیکو می گفت پیر جمارانی ما که این وصیت نامه ما را تکان میدهد. …

آخرین روزهای یک رئیس جمهور شیک پوش

یکصدمین پست بنام سید خندان این ملت انگار همین دیروز بود که روزنامه دولتی همشهری لیست احتمالی !!! کابینه خاتمی را منتشر کرد وبعد، سید خندان این قوم خلعت ریاست بر تن کرد و هشت سال تمام بر مرکب مراد نشست و البته بر دل این قوم نیز. روزها و سالها سپری گشت تا روز …

می آید…

اگر چه زود: اگر چه دیر: می آید سوار سبز پوش من به هر تقدیر می آید همان خورشید موعودی که در روز طلوع او حدیث صبح صادق می شود تفسیر، می آید زمین آبی تر از این آسمانها می شود وقتی که آن آئینه سبز ((خدا تصویر)) می آید در اعماق نگاهش می توان …

یادگاران

چند سال قبل نامه ای به ضمیمه عکس فوق برایم آمد. نامه از طرف دکتر جبارزاده بود . دکتر یا به قول خودمان حاج اسماعیل که امروز نماینده مجلس است، از دوستان نزدیک بابا بوده و ساعتی قبل از شهادت پدرم، با هم بوده اند در جلسه شورای فرماندهی لشکرعاشورا در عملیات والفجر یک. عین …

امام جمعه همیشه مسلح

حسنی ؛ یا بقول دوم خردادیها ملا حسنی، نامیست آشنا و البته بیشتر اوقات خبر ساز و جنجالی. نسل جوان حسنی را با طنزهای مسخره آمیز روزنامه‌های دوم خردادی می‌شناسند، اما از نقش مردانه او در غائله کردستان و فداکاری‌های بیشمار او برای انقلاب، و بسیاری از مسائل و رخدادهای دیگر آگاهی ندارند. این ستمی …

کوثر تسکینه

آی؛ فرستاده ما شاد باش شاکر منظومه ایجاد باش ما به تو آئینه عطا کرده ایم کوثر تسکینه عطا کرده ایم خلق چو پرسند که گو کیست او؟ فاش بگو کوثر جاریست او روز تجلی زیباترین جلوه هستی ، کوثر جاری و ساری علی و میوه قلب نبی و زیبا روز مادر، شادباش تمام اسطوره …

بیاد آن چهار سفر برده

اینروزها باز حرف و حدیث آن چهار سفر برده است؛ و بیشتر یاد حاج احمد؛ حاج احمد متوسلیان. مردی که سالهاست در دور دست افق انتظار یاران روح الله سکنی گزیده است. اصلا؛ از حاج احمد نوشتن شاید ، سهم من نباشد .اما دینی که او و هم قطارانش بر ما دارند آنقدر سنگین هست …