تلخند

جنایات شهردار تهران فاش شد !

اینم از ستون تلخندروزنامه کیهان داشته باشید تا بعد: هر کاری می کنم نمی تونم این عادت بد نوشتنم رو ترک کنم . بهم می گن بابا اینقدر به گروه فشار گیر نده مگه میشه ، هر روز یه کاری می کنن . دو سه روز پیش باجناق اقای چیز تونستند یکی دیگه از جنایات …

اساسنامه دانشگاه

ما یه رفیق داریم آخر مرام؛این رفیق بامرام ما یه دوربین دیجیتالی داره،مشت. مام که هر از گاهی تب عکس بیخود گرفتنمون گل میکنه یه چند روز دوربینو ازش می گیریم ومی افتیم به جون در و دیوارو کوچه و خیابون دربدر دنبال سوژه عکاسی. عکس بالا هم مال همین دیروزعصره و دیوار یکی از …

فرهنگ دانشجوئی

سالهای پیش از دانشگاه : آن روزهای خوش دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس ثبت نام ترم جدید : ده فرمان دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان خوابگاه شهرک : اینجا آخر دنیاست دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار دانشجوی اد بیات : نان و شعر وام تحصیلی : جهیزیه رباب خوابگاه …