حسینیه

حسینیه

از خدا خواسته ام ذبح منای تو شوم  زده ام فالی و امروز همان خواهد شد  قسمتم نیست که نوشد قدحی آب روان  عید قربان من اکنون رمضان خواهد شد  بر سر دار العماره جگرم میسوزد  که جگر گوشه ی زهرا به سنان خواهد شد …. خدایا ! مسافر ما دیریست که دیر کرده.او را …

یـــــــا حسیــــــــن

آن شراب طاهر که شنیده ای بهشتیان را می خورانند ، میکده اش کربلاست و ساقی اش حسین علیه السلام است و خراباتیانش این مستانند که اینچنین بی سر و دست و پا افتاده اند. حسین(ع) از دست یار می نوشد و ما از دست حسین

شمیم ماه خون ، ماه هلال یک شبه زینب

یاران شتاب کنید!قافله در راه است.می گو یند گناهکاران را نمی پذیرند!آری گناهکاران را در این قافله راهی نیست…اما؛پشیمانان را می پذیرند. آدم -علیه السلام- نیز دراین قافله ملازم رکاب حسین است،که او سر سلسله خیل پشیمانان است . و اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده …

این حسین است و خدائی می کند

آورده اند- چه می دانیم؟ شاید هم افسانه باشد- که در روزگاران قدیم پادشاهی با چند تن از ملازمانش راه گم کرده و اسیر گرمای بیابان و دست درگریبان تشنگی و گرسنگی شدند تا از یمن حادثه در چادر بادیه نشینی نزول کردند. زن چادرنشین از مال دنیا تنها بزی داشت و شوهری بیابانگرد. شیر …

خط خون

درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده‌اند؛ و آب را که مِهر مادر توست خون تو شرف را سرخ‌گون کرده است؛ شفق آئینه‌دار نجابتت و فلق معراجی که تو در آن نماز صبح شهادت گذاردی. شمشیری که بر گلوی تو آمد هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو …

شعبانیه …

معبود من! موهبت گسستن از همه و پیوستن به خود را به من ببخش و دیدگان جان های ما را با فروغ نگاهی که به تو می افکنند، روشنی بخش تا آنگاه که دیدگان جان ها پرده های نور را بردرند و به سرچشمه عظمت بار یابند و جان هایمان به شکوه قدس تو درآویزند. …

بیاد اولین سفر کربلا

صدای کربلا بوسعت تاریخ است و کار با یک یالیتنی کنت معکم ختم نمی شود… اگر مرد میدان صداقتی تو نیز نیک بنگر که تو را نیز با مرگ انسی اینگونه هست یا خیر! اگر هست که هیج، تو نیز از قبله داران دایره طوافی و اگر نه ، دیگر بجای آنکه با دل زیارت …