خارج از موضوع

تبلیغات،عرق ملی و سایپا۱۴۱

چند روزه از شبکه های مختلف تلویزیونی،یه تیزر تبلیغاتی پخش می شه از شرکت خودرو سازی سایپا: من وطنمو دوست دارم.دوست دارم ماشین ایرونی سوارشم…راحته،جدیده…. اولین باریکه این تیزرو دیدم بد جوری خورد تو ذوقم،ما ایرانی ها که هر جا اراده کنیم حرف اول وآخر دنیا رو می زنیم؛ملتی که سه جهارم تاریخ ۲۵۰۰ساله پر …

پلاک اشتراکی

امروز بالاخره پروژه تعویض پلاک ماشینو تموم کردم. آنهم با چه دنگ وفنگی… صبح که رفته بودم آگاهی برای استعلام آگاهی خودرو، دیدم بنده خدا افسر نگهبان یه طوری به من و لبتابشون نگاه می کنه ،بعدشم با تعجب ازم پرسید ماشینت نیسان وانته یا پیکان؟ گفتم نه،تو برگه استعلام هم نوشته که ماشین پیکانه،چطور؟ …

پاپ

پاپ و خاتمی در واتیکان پاپ در گذشت. این شایدتیتر یک اخبار بین الملل خبرگزاریها و روزنامه های داخلی و خارجی دیروز را بخود اختصاص داده بود. ژان پل دوم ، را شاید بتوان سیاسی ترین پاپ کاتولیک نامید که سلطنت بیست وچند ساله اش بر واتیکان و کاتولیک هایش دیروز به پایان رسید. اخبار …