دل نامه

خیابون شونزده آذر

آبشار زیبای دانشجوئی در بستر همیشه جاری دانستن و فهمیدن و فهماندن جاریست و در مسیر تاریخی خود همه ندانستن ها و جمودها و باز ایستادنها را می شوید و با خود می برد. سالها و قرنهاست که علم جهت دار خاستگاه همه اعتراضهای شگرف به استعمارهای نو و کهنه است و کانون اولیه همه …

ایـــــام

معلمی داشتیم که در مقابل شیطتنهای ما فقط به این بسنده می کرد که به رخمان بکشد: روزگاری نه چندان دور پشت همین میزها و نیمکتها ،شیطنتها را برای ما بیادگار گذاشته و رفته…. ایام خوش آن بود که با دوست بسر شد باقی همه بی حاصلی و دربدری بود…

بیاد آن چند نفسی که در کاظمیه در سینه ام شد…

*********** یکشنبه -۸۱/۵/۲۱ اولین گروه از ۴۴گروهی هستیم که باید تا ظهر امروز از مرز عبور کنند. اولین برخوردی که با یک عراقی دارم دقیقا تو نقطه صفر مرزی پشت میله های مرزاست. سرباز سیه چرده ای که ناخودآگاه آدمو یاد صدام میندازه. هنوز داخل خاک ایران بودم که ازش ساعتو بوقت بغداد می پرسم؛۸:۰۵ …

اعتکاف

سال اولی که رفته بودیم اعتکاف مثل الان نبود که فرهنگ اعتکاف جا بیافته و متولی خاصی مسئول امور تدارکاتی و فرهنگی اعتکاف باشه و برنامه روی محاسبه اداره شه. جالبتر اینکه روز اول بعد نماز صبح همه گرفتن خوابیدن و ما هم البته تا لنگ ظهر. نزدیکای ظهر که پاشدیم یه بنده خدائی که …

صله

وحید را دوستان قدیمی تر خاطرشان هست ، دوست طلبه ام که آسمون و ریسمون زندگی اش یه جورای بسیار شدیدی به آقا امام عصر علیه السلام ربط داره . آدرس دقیقش هم می شود پست سازمان ملی انتظارو refresh… امروز دوباره اومده بود خوی.اینکه در این دیدار چند دقیقه ای بین من و وحید …

بیاد اولین سفر کربلا

صدای کربلا بوسعت تاریخ است و کار با یک یالیتنی کنت معکم ختم نمی شود… اگر مرد میدان صداقتی تو نیز نیک بنگر که تو را نیز با مرگ انسی اینگونه هست یا خیر! اگر هست که هیج، تو نیز از قبله داران دایره طوافی و اگر نه ، دیگر بجای آنکه با دل زیارت …

refresh

انسان ؛ موجودیست ناشناخته، با ضمیر ناخود آگاهی که هر آن آبستن تحول هائی شگرف و تاثیر گذار . چه اینکه خدائی که تار و پود وجود انسان را در هم تنید ، معماری بود چیره دست که عصاره خلقتش را یک آن به خود وا نمی گذارد. در بین دوستان قدیمی ام دوستی دارم …

مرد صالحی که یک روز قدم زد در این سرزمین به خلوص

نام چمران برای آنها که او را ندیده اند،تصویر مبهمی است از کسی که درس و دانشگاه را رها کرد و جنگید؛تن به تن،سلاح بدست. او سالها در لبنان با بچه های مدرسه ی جبل عامل زیست و.زیستن را آموخت، و جنگید و جنگیدن را آموخت ، و عاشق شد و عشق ورزیدن را آموخت. …

یاد استاد

اردی بهشت فصل زیبائیها ، رستنهای دوباره و جلوه سبز سبزینه های طبیعت است. زیبائی رستنهای دوباره و جریان طراوت بهاری در شریان افسرده زمین خسته از یخبندان زمستان.. اردی بهشت انقلاب، عطر زیبای دیگری نیز دارد،شمیم روح افزائی بنام مرتضی مطهری؛ استادی که از سر انگشتان عرفان و از جاری نو اندیشی اش روح …

۶۲/۱/۲۲

امروز، بیست و دومین سال تجلی سرخ و آسمانیت،ملکوت رشادتها و کرامتها را نورباران کرده است.گو اینکه ملائک را می بینم که فوج فوج، ارمغان سبزآزادی و رادمردیت را نثار زمینیان مهبوط می کنند که تو تجلی بعثت دیگر باره انسانی در عصر غفلتهای هزار تو؛ وپنجره ای که بهشت خدا از آن پیداست. سلام …