سفر

جان زِ تن رفتگان، سوی تن آید …

-سرمیهماندار از مسافران خواهش می‌کند در مدت پرواز از سردادن هرگونه شعار خودداری کنند. -خبرنگاران خارجی همگی از این سفر صحبت می‌کنند. آنها جدی یا شوخی روی سینه خود علامت صلیب می‌کشند. قبل از اینکه امام برای آنها پیام بفرستد که این سفر خطرناک است، تعداد آنها به ۶۰۰ نفر می‌رسید؛ ولی بعد از این …

به خانه بر می گردیم.

هزار و سیصد و شصت و نه سال از افشای سِر، بر بالای نِی گذشته است. از هزار و سیصد و شصت و نه سال پیش تا الان، سر مبارک امام بر بالا بلندای نِی، مثال آن مصباح هدایت و فانوس ِ « راه » نمای کشتی بلا زده ی جان ها و جهان هاست …

بیاد آن چند نفسی که در کاظمیه در سینه ام شد…

*********** یکشنبه -۸۱/۵/۲۱ اولین گروه از ۴۴گروهی هستیم که باید تا ظهر امروز از مرز عبور کنند. اولین برخوردی که با یک عراقی دارم دقیقا تو نقطه صفر مرزی پشت میله های مرزاست. سرباز سیه چرده ای که ناخودآگاه آدمو یاد صدام میندازه. هنوز داخل خاک ایران بودم که ازش ساعتو بوقت بغداد می پرسم؛۸:۰۵ …