شب‌های رمضان

آن شب قدر که این تازه براتم دادند…

و کاش همه شب تا سحر و تا خودِ خودِ مطلع فجر لیله‌ی قدر بود و تو بودی و دوستانت و ما غرق در بحر بی‌حد عنایتش مشغول به صید مروارید ذکر علی و اولادش تا خودِ خودِ سپیده دمان… یعنی مباد شبی بی تو بگذرد عمرم و یعنی وصال آئینه‌ای جز تو ندارد و …

خوشه‌ی اجابتِ بیست و سوم

وقتی به کرمِ بی‌مثال خداوندی فکر می‌کنم وقتی فکر می‌کنم که ذره‌ای مثل مرا در وقتی که هیچ رد و اثری از من نبود، آفرید وقتی که به شمارِ بی‌شماره‌ی نعمت‌هائی فکر می‌کنم که عقلم به خواستن‌شان نمی‌رسید و نمی‌رسد و نخواسته آن‌ها را داد و اگر نمی‌داد من ام‌روز نبودم وقتی به تپش بی‌وقفه‌ی …

قدر

احیاء، آغاز یک راه است. و خوش به حال آن‌که آغاز راه را قدر بداند… . الاهی به حق عدلِ به دو نیم پاره شده‌ات، رزق ما را روزافزون کن و کار را بر ما سخت مگیر. به خوشه خوشه‌ی دعای خیر دوستان دل بسته‌ام و تا مطلع الفجر، الغوث می‌خوانم که یار ما را …

تمرکز

گناه زیاد غفلت می‌آورد و تمرکز می‌برد. طوری که حسرت دو رکعتِ با حواسِ جمع به دلت می‌ماسد… . کریما! تو را به حق درهای گشوده‌ات در این ماه کرم غفلت از روح‌مان بزدای و حول محور شمع وجودت متمرکزمان کن. بعونک یا لطیف و یا خبیر و یا خیر المسئولین و یا خیر المُعطین… …

غفلت

یک از سه‌ی ماه میهمانی گذشت و غفلت هم‎‌چنان با ماست. غفلتی که ما را گرفته، حسرتِ درکِ حضور را که سهل است، داغِ خواندن یک نمازِ صبحِ با حواس جمع را به دل خیلی‌هامان گذاشته… و دل‌هامان را چنان کرده که یک‌هو وسط حمد و سوره می‌بینی رفته‌ای تا ناکجاترین آبادی و برگشته‌ای، بی‌آنکه …

روز داغ؛ روزه‌ی داغ

از این رمضان‌های داغ که در خنکای نسیمِ مطبوع کولرهای گازی سهل و ممتنع شده، آبی برای تحمل سختی که از مهمات روزه است گرم نمی‌شود. نمی‌دانم اگر بنا بود جهادی مثل آن‌چه ام‌سال برای شیعیان عراق در مقابله با فواحشِ داعش پیش آمده برای ما رخ می‌داد، از فیض جهاد می‌گذشتیم یا از خیر …

نجات

خدایا به حق ثانیه ثانیه‌ی ایام مبارک و بهشتی رمضان و به حق خاتمِ پیامبران که فرمود: انی تارک فیکم الثقلین؛ کتاب الله و عترتی و فرمود: هر کس در ریسمانِ کتاب خدا و عترتم چنگ زند از راه به در نشود. و فرمود: مَثَل اهلِ بیت من مثال کشتیِ نوح است. ما را در …

ما را دو سه ساغر بده…

الاهی به حق قُربِ میهمانانِ مقربت به طعم شیرینِ اجابتی که در کامِ بنده‌گان مخلصت می‌نوشانی به بزرگی مقام بنده‌گی و خضوع و خلوص ایام رمضان را برای ما وسیله‌ی رشد و تقرب و تحول قرار ده. و بر ما نظری کن که از رمضان چیزی بیش‌تر از جابه‌جا شدنِ وعده‌های غذائی‌مان بفهمیم. برحمتک یا …