شیعه‌گی

شب استجابت ها

چه فایده دارد؟ چه فایده دارد این همه آرزو بکنیم و تو برآورده نشوی … چه فایده دارد صوم و صلوه رجب و شعبان و ماه کریم، وقتی قنوت اجابتشان به پنجره وصال تو گشوده نمی شود. اصلا ، اگر بیائی، که می آئی، دیگر آرزو به چه دردمان می خورد!؟ ما آرزو را به …

یا روح الله

نوح و ناخدای کشتی هدایت آخرالزمان! خلیل آتشین سخن و پولادین تبر بتکده ی رسوم جاهلیت های اولی! معجز عیسوی حیات بخش قوم به کج رفته زمانه ی آخرین! امروز نوزدهمین سنبله ایست که می آید و تو را با خود ندارد! اماما … می دانم که می دانی که بعد از تو، دل و …

القصه

سهم تو از مشغولیات ذهنم آنقدر هست که بانگ جرسی از سو سویش بیاید… باید روزی سوار قایق اراده و ارادتم شوم و به دریای تو بپیوندم … اینجائی که ما هستیم؛ رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گوئی ولی شناسان رفتند از این ولایت این روزها فاقله که می رود، دلم بپای …

حال بندگان ِ آویز رحمت

ظریفی از ملک عجم به جهان دیگر شتافت. شب نخست، نکیر و منکر بر وی نازل شدند و در اصول و فروع از او سائل. کار مباحثه بالا گرفت تا دعوی نزد حق تعالی بردند. ندا آمد که: حالْ چیست؟ گفتند: دعوی فردوس دارد و بر بندگی وی یک دلیلْ بس باشد و ندارد. فرمود: …

گفت: برو پشت‌بوم

… گفتم: مامان یه گندی زدم، دعا کن درست شه! گفت: برو پشت‌بوم! – پشت ‌بوم؟ – برو رو به قبله وایسا، به امام حسین سلام کن، بگو : وقتی بچه بودم تو کوچه فوتبال بازی می‌کردیم. شیشه همسایه رو که می‌شکوندیم؛ بابام می‌رفت هم عذرخواهی می‌کرد و هم شیشه رو می‌داد عوض کنن. همیشه …

محرمیه

قافله رفت و مانده ام یوغ هوس بگردنم کی شود ای خدا که من راهی این سفر شوم … گوش کن… این بانگ جرس اشتران کاروان حسین -علیه السلام – است ،در امتداد شاهراه تاریخی آزادی و آزادگی ، که اینبار نیز تو را می خواند. که اینبار نیز تو را می خواهد … که …

غدیر

امـــــیر! دری که باغ بینش ما گشوده ای، هزاربار خیبری تر است … . . . غدیر،تجلی رحمانیت عام حی جلیل بود بر هبوط زدگان کره خاکی، که افلاکی شوند و دریائی. که کامل شوند و لایق عشق . که تو دست خدا بودی و گرمای دستت ،هرم بیعت بود با خدا ،وقتی در آن …