عمومی

فرودگاه خوی

امروز بیستم فروردین سالگرد بهره بر داری از فرود گاه امام خمینی خوی است۰ حرف و حدیث و حاشیه این فرودگاه آنقدر زیاد هست که، نه من حوصله نوشتنش را داشته باشم و نه شما وقت خواندنش را؛ اندر حواشی و احوالات ساخت و بهره برداری از این پروژه همین بس که کلنگ احداث آن …

تعطیلات

تعطیلات دوهفته ای عید امسال هم ، بالاخره مثل همه تعطیلات دو هفته ای عید سالهای قبل زود آمد و زودتر رفت۰ اینکه چه کسی بنای اینهمه تعطیلی را گذاشته و فلسفه اینهمه روز تعطیل آنهم در آغاز هر سال چیست را من نمی دانم، ولی آنچه که ذهن مرا بخود مشغول کرده این نکته …

سیزده بدر

یادمه چند سال قبل، یه جا خوندم که یکی ازجلسات فرهنگستان زبان وادبیات فرانسه به این دلیل که تعداد شرکت کنندگان آن ۱۳ نفر بیشتر نبوده اند، تشکیل نشده و تا یه صندلی به ۱۳ تای قبلی اضافه نشده هیچکدوم حاضر به نشستن و آغاز جلسه نشده اند. می خام اینو بگم که این نوع …