ماه: نوامبر 2007

برای امام رضای خودمان!

نکاتی در خصوص مضجع منور حضرت رضا علیه السلام: در سال ۲۰۳ و به قولى ۲۰۲ هجرى قمرى که حضرت رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسیدند بدن مطهر آن امام همام را در باغ حمید بن قحطبه و در کنار قبر هارون خلیفه عباسى به خاک سپردند و نخستین بناى حرم مطهر همان …

داد می زنم …

بگذار با صدای بلند بگویم بگذار داد بزنم که همه بشنوند صدای بنده ی از همه جا بریده ی تو را که : ««انت اکرم من ان تضیع من ربیته»» این یعنی اینکه ؛ تو بزرگتر از آنی که کوچکترین بنده ات را به زمین بزنی شان تو اجل از کارهای بچه گانه من است …

توکل و پارادوکسی بنام بیمه شخص ثالث

توکل خونم آمده پائین این را،ماشین خاک گرفته ام می گوید که شانزده روز بود از تو گاراژ بیرون نیامده بود … پیرسال تر ها البته به تحسین و تقدیس احتیاط کاری ام می گفتند که خوب کاری می کنی ماشین بدون بیمه سوار نمی شوی. نمی دانستند البته و هی چرا می کردند که …

راست می گفت!

کله سحر بود و من عزم جزم کرده بودم برای نان داغ برای یک صبحانه ی مفصل پائیزی. پیرمرد بود و کم کمک پشتش از سختی دنیا خم شده بود. همانطور که داشت می گذشت با خود زمزمه می کرد که ببین چه مصالحی صرف این چند روزه دنیا می کنند… برای مسافرخانه ای که …

برای آیت الله خوئی …

آقای سید هادی خسروشاهی یکی از کسانی است که اگر تاریخ سیاسی ایران را مرور کنیم، تقریباً از ۶۰ سال پیش تاکنون همواره در حوزه ی سیاست و فرهنگ نام آور بوده است. هنوز هم خوشبختانه خیلی سرحال است و از طنز هم بی نصیب نیست. آن وقت ها گاهی در گل آقا هم به …