ماه: دسامبر 2007

غدیر

امـــــیر! دری که باغ بینش ما گشوده ای، هزاربار خیبری تر است … . . . غدیر،تجلی رحمانیت عام حی جلیل بود بر هبوط زدگان کره خاکی، که افلاکی شوند و دریائی. که کامل شوند و لایق عشق . که تو دست خدا بودی و گرمای دستت ،هرم بیعت بود با خدا ،وقتی در آن …

کلمه خدا

ـ ……… و آنگاه که از کسانش درجایگاهی شرقی کناره گزید و میان خود و آنان پرده هائی کشید؛ پس ما روح خود را نزدش فرستادیم و برای او همچون انسانی درست اندام نمودار شد. ـ مریم گفت: «من از تو به خدای رحمان پناه می برم، اگر پرهیزگار باشی.» ـ (جبرئیل) گفت:«همانا من فرستاده …

عرفه …

چند سال پیش بود …؟ چهار سال! و زمان را ببین که چه بی رحمانه روزهای با توبودن را از من دور می کند. چهار سال پیش بود … شب عرفه. و روز عرفه. روز نهم ذی الحجه الحرام. در مرکز زمین ، نه! در مرکز آسمان. در کرب بلا که مهمانت بودیم به شور …

شکر

می دانم که از عهده ام خارج است؛ بزرگی شکری که باید بجای آورم. می دانستم. قبلتر هم برایت نوشته بودم همین را که : انت اکرم من ان تضیع من ربیته! تو بزرگتر از آنی که با من ساخته اراده ی جبروتی ات دهن به دهن شوی. گفته بودم که مطمئنم به رحمت واسعه …

ذی الحجه الحرام

وفرمود: حتی جهاد نیز به اندازه اعمال ذی الحجه محبوب نیست … الا به آنکه مجاهدی با نثار جان و ایثار دل برود و باز نگردد. و باز فرمود: اتمام حج به رویت امام –علیه السلام- است. می گویم: موسم حج ؛ هر سال که شروع می شود، خیل اصحاب آخرالزمانی امام عشق را می …

انگار بزرگ شده ام…

انگار بزرگ شده ام! یه کمی بیشتر از خیلی آنقدر که نبودنت درست بخورد به فرق سر ذوق ناکوکم… بس که نیستی! و هی خود را بنمایاند … بس که نیستی بچه سال تر که بودم ؛ و این چیزها را نمی فهمیدم،وهم برم داشته بود که چه دل گنده ای دارم که این چیزها …

خدایا سلام

بارها قبلتر از دیشب هم خدائی ات را نمایانده بودی. دیشب هم. در آن جای مقدس که شیشه دلم را لرزاندی… من کفتر جلد توام … گیرم که ساعتی نگاهم به بام دیگری بلغزد! خودت اینها را بهتر می دانی. اینجا،اکنون… داد می زنم که به رحمت واسعه ات امیدوار و مطمئنم. اینرا هم دیشب …

این دلخوشی کجاست که تو زود می رسی؟

این دلخوشی کجاست که تو زود می رسی؟ در یک پگاهِ جمعه ی موعود می رسی؟ سهراب مُرد، رستمِ بیچاره سکته کرد آیا شما همیشه چنین زود می رسی؟! بعداز سه بار جنگ جهانی و قتل عام در بدترین زمانه ی موجود می رسی!! اخبار گفت: منتظر مقدم توائیم او در ادامه اش که نیفزود …