وقتی نوروزهامان کویری بود!

و چه لذتی داشت نوروز سال های دهه ی هفتاد و فصل ِ نوروز ِ کویر ِ شریعتی:
در اسفند سال ۴۶ دانشجویان تاریخ به عنوان سفر علمی به عراق رفتند و من نیز ابتدا عازم بودم اما در آخرین لحظات ناگهان قسمت نشد. چون نوروز را در سفر بودند و آنجا جشن می گرفتند این نوشته را به در خواست همکاران گرامی بر سر راه نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند.

دیدگاه‌ها

  1. rolypoly

    سلام
    امان از دست بعضی از مامانا که نمی ذارن بچه ها به آرزوشون برسن.

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.