ماه: آگوست 2006

برای برق نگاه سید حسن

برای افتخار آفرین پولادین امت ، سید حسن نصرالله نامت، وحشتی است که با هر موشک شلیک می‌شود و تل‌آویو را می‌لرزاند و گله خوک‌ها را فراری می‌دهد نامت صاعقه‌ای ا‌ست ناگهان که می‌پیچد و شمشیری‌ است که دو نیم می‌کند نامت زلزله‌ای است که با ۱۰ ریشتر در حیفا منجر می‌شود و در تمام …