ماه: ژانویه 2008

حال بندگان ِ آویز رحمت

ظریفی از ملک عجم به جهان دیگر شتافت. شب نخست، نکیر و منکر بر وی نازل شدند و در اصول و فروع از او سائل. کار مباحثه بالا گرفت تا دعوی نزد حق تعالی بردند. ندا آمد که: حالْ چیست؟ گفتند: دعوی فردوس دارد و بر بندگی وی یک دلیلْ بس باشد و ندارد. فرمود: …

دلم هوایت را کرده…

چرا تمام نمی شوند این روزهای سرد و بی روح چرا اینهمه دوری می گزینی ،یارا… انگار اصلا قرار نیست سوت پایان وقت اضافه این روزها و سالها زده شود … به حساب نا تراز من،دو سالی می گذرد از آغاز دقیقه نود بازی دو سر باخت من و دنیا. سالهاست به این فکر می …

گفت: برو پشت‌بوم

… گفتم: مامان یه گندی زدم، دعا کن درست شه! گفت: برو پشت‌بوم! – پشت ‌بوم؟ – برو رو به قبله وایسا، به امام حسین سلام کن، بگو : وقتی بچه بودم تو کوچه فوتبال بازی می‌کردیم. شیشه همسایه رو که می‌شکوندیم؛ بابام می‌رفت هم عذرخواهی می‌کرد و هم شیشه رو می‌داد عوض کنن. همیشه …

محرمیه

قافله رفت و مانده ام یوغ هوس بگردنم کی شود ای خدا که من راهی این سفر شوم … گوش کن… این بانگ جرس اشتران کاروان حسین -علیه السلام – است ،در امتداد شاهراه تاریخی آزادی و آزادگی ، که اینبار نیز تو را می خواند. که اینبار نیز تو را می خواهد … که …