ماه: نوامبر 2006

آکواریوم

ملی شدن صنعت نفت، فقط روزبیست ونهم اسفند مهم و تاریخی و بزرگ می شود و کتاب و کتابخوانی فقط در هفته ی کتاب و ایام برگزاری نمایشگاه است که تبدیل به یک باید مهم می شود… هفته ای که گذشت ، هفته ی بسیج، ایام صدور فرمان نورانی امام برای تشکیل ارتش آخرالزمانی بیست …

سالمرگ ستارخان

متاسفانه ستاره های ملی –  تاریخی – قومی ما شده ملک طلق پان … ها و تجزیه طلب ها و …همه اش هم از عرضه انها نیست که هرچه تاریخ رشادت و حماسه داریم را قبضه کرده اند… هیچکس احساس مسئولیت نداشته که افتخارات قومی را درست و در مجرای واقعی آن بشناساند.همین ستار خان و باقرخان …

خوش عاقبتی جانی

  وقتی سر زبانها افتاد که بغداد و شهرهای مهم عراق بخاطر اعلام حکم دادگاه صدام استندبای خواهد شد،می شد حدس زد که کفگیر عموجرج – همون حاجی واشنگتن خودمون – به ته دیگ خورده و میخاد یه پرده دیگه از خیمه شب بازیشو تو عراق اجرا کنه. خنده دار بود که جانی قرن تنها …

نام دیگر لیلی

 دنیا که شروع شد زنجیر نداشتخدا دنیای بی زنجیر افریدادم بود که زنجیر را ساختشیطان کمکش کرددل زنجیر شد . زن زنجیر شد دنیا پر از زنجیر شد وادم ها همه دیوانه زنجیری !خدا گفت: زنجیرهایتان را پاره کنید شاید نام زنجیر شما عشق استلیلی میدانست خدا چه می خواهدلیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش …