ماه: سپتامبر 2007

باید فرشته شد!

استغفار کنید؛ بوی بد گناه، شما را رسوا می کند. تعطروا بالاستغفار… خوب اگر کسی از کنار سطل زباله می گذرد، بینی اش را نمی گیرد، معلوم می شود بینی اش بسته است! خوب مریض است دیگر. گناه واقعا این است…ماه مبارک رمضان مال این است که ما را آدم بکند، بشویم فرشته… پانوشت فوری: …

دفاعیه

….سالها بودماه ««مهر»» با درس دنیا حلول می کردو کتاب قطور دلداگی ،کنار ذوالفقار علی،کنار قران خاک گرفته پدر بزرگ،فقط تارنمائی بود از قصه های روزهای دور … کم کم داشت باورمان می شد که کمیل و ابوذر و مقداد و حر و آن غلام سیه چرده حسین -علیه السلام- و میثم خرما فروش و …

!!!بلوغ

می گفت صدایت کلفت تر شده حتی وقتی می خندی نمی توانم صادیت را با خاطره های قبلی ام تطبیق دهم می گفت پشت تلفن هم حتی صدایت را نمی شناسم. اینها را می گفت و می گفت اینها نشان بلوغ است. می دانست من بیست و پنج سنبله ام … و ده سال است …

ساقیا برخیز و در ده جام را

ساقیا برخیز و در ده جام را خاک بر سرکن غم ایام را ساغر می برکفم نه تا زسر برکشم این دلق ازرق فام را و رمضان … سفینه ی بهشتی خدای رحیم در جهنم هولناک و سوزان دنیای مادی فرود آمد… الهم ارزقنی حج بیتک الحرام،فی عامی هذا و فی کل عام. خدا روزیمان …