زحمت!

الو؟! سلام. چطوری حسین؟
– سلام. قربانت. تو خوبی؟
… ببین!‌ تلفن خونه ی شهید حاجی حسینلو رو داری بهم بدی؟
– آره! یادداشت کن؛ دویست و چهل و چهار، صفر، ششصد و….
صبر کن بذار بنویسم…. منزل ِ‌ «آقای حاجی حسینلو» … یه بار دیگه شماره رو بگو …
– « آقای حاجی حسینلو ِ» نه، جواد جان! بنویس: منزل شهید حاجی حسینلو!
بنده ی خدا کلی زحمت کشید تا شهید شد!
….

دیدگاه ها

Comments are closed.