جماعت عزب اوغلی

از قرار مسموع باز هم این اداره ملی جوان ها، باز هم غیرت کرده یک طرحی از خودش نوشته تا جماعت عزب اوغلی را یک جوری دست به سر بکنند تا انشاءالله کی بشود که خانه حالا مجانی نشده، لااقل ارزان بشود. حالا اینکه این پسرها و دخترهای امروز بیایند و از این کارها که اداره فرموده بکنند،و الله اعلم. علی ای حال اداره مذکوره گفته که پسرها بیایند دخترها بگیرند ولی نبرند! یعنی ببرند اما یک هفته خانه بابای خودشان یک هفته هم خانه بابای دختر.
یعنی اینکه دخترها بشوند زن پسرها اما خرجی شان را از بابایشان بگیرند و توی خانه بابا بمانند، پسرها هم خانه بابا بمانند و همین طوری با تلفن و اس ام اس و وسایل ارتباطیه دیگر با هم ارتباطکی داشته بشند تا حالا ببنیم چی می شود!
شنیده شده ننه و بابای پسرها و دخترها رفته اند جلوی اداره عدلیه بست نشسته اند که آخر این عدالت است که ما هفته ای یک بار برویم بیرون از خانه که بچه هایمان راحت باشند؟! مردم چی می گویند؟ خلاصه که قیامتی است خدا خودش ختم به خیر کند.
از این جـــــا